Arbetsplattform

Ergonomiskt anpassad arbetsmiljö.

Rörlig höj- och sänkbar arbetsplattform med reservdels– och verktygsförvaring till pendeltågsdepån i Bro. Längs en 200 m lång räls hänger denna höj-och sänkbara arbetsplattform på servicespåret under tåget. Höj och sänkbarheten sköts elektromekaniskt så att alla personer oavsett längd lätt når underhållspunkterna.

Takarbetsplatttform för bussar

Säker arbetplats på busstak.

Denna takarbetsplattform konstruerades utifrån önskemål om säker arbetsplats på busstak. Ett av kraven var att tre olika busslängder skulle kunna betjänas. Ett annat krav var att bussarna skulle kunna parkeras fritt. Ett tredje krav var fri tillgänglihet under plattformen. Busslängderna löstes med olika bommar, den fria parkeringen löstes med en rörlig plattformskant.

Reservdelar

Vi har allt inom reservdelar!

Reservdelar kan vara allt från en styckeprodukt till en leverans som årligen omfattar 10.000-tals artiklar. Varje enskild reservdel kan tillverkas utifrån era ritningar eller tillverkas utifrån ett ”Golden Sample”. I ”Golden Sample” fallet då vi inte vet nånting om reservdelen ifråga gör vi vid behov materialanalys, konstruktion, toleransanalys och FEM-analys. I övriga fall då vi har tillgång till ritningsunderlag har vi en okomplicerad process att producera reservdelen med en nöjd kund i slutändan.

Frontrutor till tunnelbanan

C20 behövde en moderniserad vidimerad rutfunktion.

Tunnelbanan hade problem med att frontrutorna föll in vid olika typer av olyckor. Bilden visar ett fullskaleprov på statens provningsanstalt i Borås, där hela hytten accelerades mot en provdocka. Hela proceduren filmades med höghastighetskamera vilket sedan användes för att utvärdera funktionen hos konstruktionen. Ett ytterligare sätt att visa med exmpel hur vi arbetar i verkligheten.