Service och support

Våra fullt utrustade bilar.

Service och underhåll är både en nödvändighet och en trygghet. Detta för att förhindra driftstopp och i värsta fall en olycka. Vi arbetar även i förebyggande syfte och i det akuta fallet för att hjälpa dig som kund när incidenten redan har inträffat.

Vi på TTG har jourverksamhet för de kunder som tecknat avtal samt dagligt löpande service och underhållsverksamhet.