Frontrutor till tunnelbanan

C20 behövde en moderniserad vidimerad rutfunktion.

Tunnelbanan hade problem med att frontrutorna föll in vid olika typer av olyckor. Bilden visar ett fullskaleprov på statens provningsanstalt i Borås, där hela hytten accelerades mot en provdocka. Hela proceduren filmades med höghastighetskamera vilket sedan användes för att utvärdera funktionen hos konstruktionen. Ett ytterligare sätt att visa med exmpel hur vi arbetar i verkligheten.